AK Entreprenad AB

Organisation

Vi har en extern, aktiv todorenkoregina.com http://www.arcadiantimes.co.uk styrelse bestående av erfarna kollegor från branschen och har styrelsemöten fyra gånger om året. Vi har byggt upp organisationen med:

  •