AK Entreprenad AB

Byggare

Du som söker en byggare i Stockholm har många företag och enskilda näringsidkare att välja mellan. I valet mellan byggare, kan det ibland vara svårt att veta vem som håller måttet för det projekt du vill förverkliga.

Kompetens
Kompetens, engagemang och yrkeskunnande är a och o för en byggare. En byggnation av en villa kräver en hel del vad gäller yrkesskicklighet, inom många olika områden. Kunskap om byggnadsteknik, materialens egenskaper och användningsområden, projektering, regler och normer samt om arkitektur och arkitekturhistoria är bara några delar av allt det krävs av en byggare. Dessa olika delar ska tillsammans skapa en vacker, hållbar och funktionell helhet – ett hem. Se till att den byggare som får förtroendet att bygga till på din villa eller skapa en nybyggnation för din räkning har den kompetens och det engagemang som krävs.

Avtal
En viktig förutsättning för att relationen mellan dig som husägare och den byggare du anlitar ska fungera smidigt är att det finns ett bra avtal er emellan. Det ska vara klart för båda parter vad som ingår i avtalet, och vem som har ansvaret för vad. En bra relation mellan byggaren och husägaren gör det enkelt att skapa ett avtal som båda är nöjda med. Då går det även att diskutera tillägg och förändringar under arbetets gång på ett konstruktivt och givande sätt.

Tillförlitligt
En firma med bred kompetens och erfarenhet, och som har referenser att visa upp är också en firma som är tillförlitlig för dig som kund. Allerskog och Krantz är en byggare med över trettio års erfarenhet. Under dessa år har vi genomfört mängder med stora och mindre byggprojekt i Stockholm med omnejd. Vår kompetens inbegriper allt från markanläggning till fönsterspröjsen på huset, vilket gör att vi kan genomföra även mer avancerade bygguppdrag. Här på hemsidan kan du se flera exempel på de arbeten vi tidigare gjort. Välkommen till oss om du vill ha en partner att lita på, och förverkliga ditt drömhus.